Vzdělávání

Chcete stát Námořním Důstojníkem? Tak do toho!

        K získání kvalifikace námořního důstojníka je nutné:

1.    absolvování námořní školy příslušného směru, úspěšné složení kvalifikačních zkoušek před státní komisí a
2.    absolvování předepsané praxe na moři v zácvikových pozicích.

        Protože ČR nemá vlastní námořní školu, dlouhodobě spolupracujeme s Námořní akademií ve Štětíně. Studium probíhá v polštině. Ale žádný strach! Naučíte se to rychle!
        Přestože je placené (cca USD 1000 rok) , navrhovaný systém, který kombinuje příspěvek od rejdaře a samofinancování z části výdělku získaného během praxe na moři, umožňuje studentům vystudovat bez větších finančních problémů.
         Námořní akademie nabízí 2 základní specializace: palubní a strojní.
Obě specializace je možné vystudovat způsobem vysokoškolského dálkového studia - 4 leté.

         Co budete potřebovat:

maturita - dobrý zdravotní stav - komunikativní angličtina


        Vysokoškolské dálkové studium v Námořní akademií ve Štětíně - navigační a strojní smeř

            Přijetí ke studiu není podmíněno složením přijímacích zkoušek.
         Pro školský rok je stanoven rámcový program:
         Od ledna začíná přednáškové období ve škole, které končí cca 12.dubna. Od cca 14.dubna do konce července trvá období zápočtů a zkoušek. Poté student pravidelně nalod’uje na praxi na moři na dobu 6 měsíců.  První praxe má student vždy jako kadet. To znamená, že má pracovat 4 hodiny denně na palubě nebo ve strojovně, a 4 hodiny má plnit svůj program praxe. Poté, může student ziskat příslušné osvědčení o shodě , které umožn’uje zaměstnáni  jako námořník,  během příští praxe.
         Po skončení 4.ročníku student musí  složil zkoušky. Po složení státní zkoušky, získává student  titul Ing. a prokáže-li absolvováné předepsané délky praxe, získává student mezinárodní kvalifikační průkaz Námořního Důstojníka.   
     
         A nebo

         Vysokoškolské denní studium v Námořní škole ve Gdyni - navigační a strojní směr


          Školní rok žačíná v září a skončí v červnu.
Poté student pravidelně naloďuje na praxi na moři na dobu celkem 10 měsíců.
Po ukončení praxe, student musí složit zkoušky.
Po složení státní zkoušky a prokáže-li absolvování předepsané délky praxe, získává student mezinárodní kvalifikační průkaz námořního důstojníka.

           Co děláme pro vás:  
 
          Pomůžeme vám při vyplnění všech formulářů pro studium ve Štětíně / Gdyni

          Pomůžeme vám s ubytováním ve Štětíně / Gdyni

            Ve spolupráci s firmou B & P Receach nabízíme financování studie z Nadačních fondů.

          Pomůžeme zajistít příspěvek od rejdaře.

          Zajistíme námořní praxi a dále zaměstnání na lodích.

          Zajistíme kurzy STCW.

PŘIHLASTE SE NA POHOVOR NA: info@crewmanagement.cz

Na tomto odkazu naleznete výtah informací o možnostech nadační podpory studia českých studentů na zahraničních vysokých školách